Rafał Kuźniewski

dr n. med., nauczyciel akademicki

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku biotechnologia medyczna oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku rolnictwo. Stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskał w 2011 roku. W latach 2007-2012 związany z Katedrą Biologii Medycznej, Zakładem Inżynierii Tkankowej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Obecnie pracuje na Wydziale Farmaceutycznym CM w Bydgoszczy.

Autor publikacji z zakresu biochemii, genetyki zachowania i rozwoju oraz inżynierii tkankowej. Współautor podręcznika „Genetyka medyczna”. Uczestnik szkoleń i warsztatów w zakresie genetyki i biologii molekularnej. Typ społecznika, lubi uczyć i pomagać. Wolny czas spędza w Tatrach lub czytając książki Amos Oz i Zeruya Shalev. Nie prowadzi pamiętnika, ale pisze opowiadania.