Małgorzata Swojak

pedagog, psycholog, terapeuta, doświadczony trener i coach

Absolwentka Instytutu Pedagogiki i Psychologii UAM. Swoje wykształcenie sprawnie łączy z praktyką biznesową. Od blisko 20 lat z powodzeniem prowadzi szkolenia, zarówno jako trener wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Specjalizuje się w obszarach związanych z kształceniem umiejętności osobistych. Jest również coachem.

Wieloletni pracownik Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na oddziale „Ciąża specjalnej troski”. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, szczególnie w obszarach związanych z patologią ciąży. Jako tzw. doula prowadzi również indywidualne i grupowe zajęcia przygotowujące do bycia świadomymi i odpowiedzialnymi rodzicami, sprawuje także psychologiczną (i nie tylko) opiekę nad przebiegiem ciąży, porodu i połogu. Udziela wsparcia rodzicom w realizacji procesu wychowawczego.