Aneta Biedrzycka

psycholog, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, psycholog współpracujący z dziećmi i rodzicami.

Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in. Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami w Ośrodku Edukacyjnym dla Nauczycieli w Poznaniu, kursu „Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów” w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Poznaniu, obecnie słuchaczka Studium Terapii Systemowej I stopnia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.