Poznańska Szkoła Terapii Dzieci i Młodzieży to projekt szkoleniowy dedykowany nauczycielom, pedagogom, psychologom i wszystkim osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą, przygotowujący do diagnozowania oraz pracy terapeutycznej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

To jedyna w Poznaniu okazja, by podbudowę, kwalifikacje i warsztat niezbędny w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zyskać z rąk doświadczonych praktyków, wysokiej klasy terapeutów, psychologów i psychoterapeutów, między innymi Doroty Zawadzkiej, Tomasza Srebnickiego, Magdaleny Zientalskiej.

Program zajęć został przez nas opracowany w taki sposób, aby całościowo rozwinąć zagadnienia dotyczące psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychiatrii dzieci i młodzieży, nurtów terapeutycznych, metod diagnozowania zaburzeń czy technik prowadzenia interwencji kryzysowych i terapii dzieci i młodzieży.

W Poznańskiej Szkole Terapii Dzieci i Młodzieży pragnęliśmy ponadto poruszyć te tematy, których projekty oferowane w Poznaniu do tej pory nie obejmowały, m.in. klasyfikację i diagnozę zaburzeń wg DSM-IV TR I ICD-10, pracę w oparciu o paradygmat psychodynamiczny, czy elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji.

Projekt realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zwieńczeniem projektu jest egzamin końcowy: część I - pisemna - podsumowuje wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie zjazdów, część II - ustna - podsumowuje przebieg i efekty odbytego programu praktyk. Uczestnik, który pomyślnie zda egzamin otrzymuje Certyfikat wydany w oparciu o w/w Rozporządzenie.

Wraz z ofertą warsztatową oferujemy Państwu indywidualne 40-godzinne programy praktyk, 
a najbardziej aktywnym i zaangażowanym Uczestnikom:
~ polecenie Ich sylwetek zawodowych naszym Klientom,
~ możliwość wzięcia udziału w podróży studyjnej do jednej ze szkół Montessori we Włoszech,
~ objęcie stanowiska terapeuty, psychologa lub nauczyciela w jednej z naszych placówek! 

 1. Psychologia rozwojowa w pracy terapeuty (16h) - Dorota Zawadzka
  (m.in. rozwój dzieci i młodzieży na poziomie psychoseksualnym, poznawczym i społecznym, system rodzinny a przebieg rozwoju u dziecka, psychologia a psychopatologia rodziny, funkcje i dysfunkcje rodziny, terapia indywidualna i terapia rodzinna)
 2. Psychiatria w pracy terapeuty (16h) - Tomasz Srebnicki
  (m.in. klasyfikacja i diagnoza zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, zaburzenia m.in. behawioralne, obsesyjno-kompulsywne, psychotyczne u dzieci i młodzieży, całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenia umysłowe, uzależnienia dzieci i młodzieży)
 3. Biomedyczne podstawy rozwoju - genetyka zachowań (8h) - Rafał Kuźniewski
  (m.in. rola DNA w kodowaniu informacji genetycznej, ekspresja genów, etologiczna analiza zachowań, podłoże genetyczne ludzkich zachowań, dziedziczenie reakcji stresowych, genetyczne podłoże wybranych chorób i uzależnień, metody badawcze)
 4. Techniki aktywnego słuchania - narzędziownia terapeuty (8h) - Ewelina Wiszniewska-Hofman 
  (m.in. wywiad strukturalny – diagnoza i kwalifikacja do terapii, rozmowa i aktywne słuchanie – techniki (klaryfikacja, konfrontacja, komentarz), etapy procesu terapeutycznego, superwizja w pracy psychoterapeuty)
 5. Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą (16h) - Tomasz Srebnicki
  (m.in. behawioralny model modyfikacji zachowań, eksperyment behawioralny, warunkowanie instrumentalne, terapia wzajemnego hamowania Wolpego, problem solving, rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi, zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych – ADHD, ODD, zachowania agresywne, zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń internalizacyjnych wg wybranych zagadnień z klasyfikacji DSM_IV, etiologiczne modele lęku, ryzyko samobójstwa, konceptualizacja dziecka z depresją)
 6. Terapia systemowa w pracy z dziećmi i młodzieżą (2 x 16h) - Joanna Kubiak-Gmerek
  (m.in. doradztwo, tutoring a terapia, system - ramy pojęcia, proces terapeutyczny, wzorce komunikacji, cykl życia rodziny, system rodzinny dziecka o szczególnych potrzebach rozwojowych, diagnoza a hipoteza, relacja terapeutyczna na przykładzie eksternalizacji, pracy z genogramem, etyka pracy)
 7. Terapia ericksonowska w psychoterapii dzieci i młodzieży (16h) - Dorota Minta
  (m.in. koncepcja terapii Ericksona, model terapii, porównanie nurtów w psychoterapii, hipnoza w terapii ericksonowskiej, pacjent w terapii ericksonowskiej, przebieg terapii ericksonowskiej, opis przypadków - terapia indywidualna i terapia rodzinna, wpływ koncepcji ericksonowskiej na współczesną terapię)
 8. Terapia psychodynamiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą (16h) - Magdalena Zientalska
  (m.in.  kryzys wieku dojrzewania, bunt młodzieńczy, setting, rodzice i kontakt terapeutyczny, sojusz z rodzicami - sojusz z nastolatkiem, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, opór w terapii, poradnictwo - pokusy i zagrożenia, interwencja kryzysowa w sytuacji m.in. wydarzeń traumatycznych, kryzysu suicydalnego, przemocy)
 9. Terapia dysleksji i dysgrafii (16h) - Małgorzata Jurewicz
  (m.in. diagnozowanie ryzyka i rozpoznawanie symptomów, Skala Ryzyka Dysleksji, rodzaje dysleksji, Metoda Dobrego Startu, Metoda 18 struktur wyrazowych, Metoda Ortograffiti, narzędzia pracy z dzieckiem, tworzenie indywidualnych programów pracy z dzieckiem z dysleksją, dysgrafią i dysortografią)
 10. Incredible Years ® Programme (16h) - Alicja Lisek
  (m.in. efektywne kierowanie grupą dzieci, stymulowanie zaangażowania u rodziców i opiekunów, budowanie relacji rodzic – placówka, trening kompetencji społecznych i emocjonalnych u dzieci, trening postaw prospołecznych u dzieci, metody reagowania na zachowania nadpobudliwe i agresywne)
 11. Indywidualny program praktyk (40h)
                     Harmonogram edycji Wiosna 2015
 
zjazd I 21-22 marca 2015
zjazd II 28-29 marca 2015
zjazd III 11-12 kwietnia 2015
zjazd IV 25-26 kwietnia 2015
zjazd V 9-10 maja 2015
zjazd VI 23-24 maja 2015
zjazd VII 6-7 czerwca 2015
zjazd VIII 20-21 czerwca 2015
zjazd IX 4-5 lipca 2015
zjazd X 18-19 lipca 2015
zjazd XI 1-2 sierpnia 2015

 1. Wypełnij i prześlij do nas znajdujący się obok formularz.
 2. Poczekaj, aż potwierdzimy – telefonicznie lub mailowo – Twoje przyjęcie do projektu.
 3. Z zakładki „Do pobrania” pobierz regulamin wraz z umową do Projektu, wydrukuj je i podpisz, następnie dostarcz w dwóch kopiach do naszego biura.
 4. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do treści bądź sposobu wypełnienia dokumentów - odwiedź nas w naszej siedzibie, z chęcią je rozwiejemy.
 5. Po zatwierdzeniu przez nas złożenia kompletu dokumentów, dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe projektu.
 • Oferta Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży Pobierz | Otwórz
 • Program Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży Pobierz | Otwórz
 • Harmonogram Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży - edycja Wiosna 2015 Pobierz | Otwórz
 • Regulamin Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży Pobierz | Otwórz
 • Umowa Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży Pobierz | Otwórz
Rozpoczęcie
21-22 III 2015
Zakończenie
1-2 VIII 2015
Zakres godzinowy
184 h
Miejsce
Poznań
Cena
2800,00 zł
Opłata rekrutacyjna
250,00 zł