Szanowni Państwo,

Zapraszamy do spojrzenia na działalność Grupy Pro Alegria z perspektywy doświadczeń i idei przyświecających nam od ponad pięciu lat.
 

Tym, co od początku motywuje nasze działania jest stałe poszukiwanie inspiracji poza tym, co znane i utarte. Tworząc placówki oświatowe GPA czerpaliśmy z najlepszych na świecie modeli edukacyjnych. Pragnęliśmy, by standardy, oferta zajęć i atmosfera placówek dawała Dzieciom radość z eksplorowania świata, poszerzała wiedzę i kształtowała samodzielność.
Z myślą o tym wdrożyliśmy najcenniejsze wzorce filozofii dewey'owskiej i skandynawskiej. Doświadczenie stało się dla naszych Uczniów źródłem zdobywania i weryfikowania wiedzy, zaś nacisk na aktywność praktyczną i manualną dodatkowo pobudził ich chęci do odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Również nasi najmłodsi Wychowankowie uczą się poprzez działanie: biorąc udział w eksperymentach i podróżach, korzystając z dobrodziejstw kącików waldorfskich czy zajęć prowadzonych metodą Montessori. Chcąc jeszcze lepiej stymulować ich rozwój sięgnęliśmy po glottodydaktykę i metodę czytania globalnego Glenna Domana. Poszerzając horyzonty naszych Podopiecznych, sami podróżowaliśmy i planujemy dalsze podróże do tych zakątków świata, w których różnorodności kulturowej i edukacyjnej widzimy wzorce godne naśladowania.

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług dbamy też o stałe podnoszenie kwalifikacji przez członków naszego Zespołu. Regularnie organizujemy warsztaty tematyczne z zakresu m.in. pedagogiki i psychologii, korzystamy także z renomowanych, licencjonowanych programów i materiałów dydaktycznych. Jednym z nich jest The CoRT Thinking Course Edwarda de Bono bazujący na najnowszych metodach i technikach kreatywnego myślenia. Korzystają z niego takie firmy, jak IBM, Shell, Unilever, a od kilku miesięcy również nasi Uczniowie i Nauczyciele dzięki CoRT uzupełniają zajęcia o nieszablonowe podejście do omawianych tematów. Czerpiemy również z Incredible Years® Programmes - opartych na 30-letnich badaniach programach dla nauczycieli, rodziców i dzieci, propagujących rozbudzanie i kierunkowanie kompetencji społecznych, emocjonalnych i akademickich u dzieci.
gpabanner.png
Do współpracy w ramach autorskich programów szkoleniowych zapraszamy najwyższej klasy specjalistów i ekspertów w dziedzinie psychologii, terapii i pedagogiki. Nasi trenerzy odznaczają się nie tylko szeroką wiedzą kierunkową, ale też pasją i bogatym, różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Ofertę szkoleniową wzbogacamy także działaniem. Uczestnikom warsztatów oferujemy spersonalizowane programy praktyk, obejmujące m.in. obserwację przypadków, tworzenie opisów poszczególnych problemów terapeutycznych i programów terapeutycznych, wdrażanie zaplanowanych działań w ścisłej współpracy z opiekunami praktyk. Osoby realizujące praktyki podlegają superwizji i konsultacjom z doświadczonymi terapeutami.

Rozmach realizowanych przez nas przedsięwzięć oświatowych i szkoleniowych wspieramy bieżącą współpracą z lokalnymi instytucjami kultury, publicznymi i prywatnymi podmiotami propagującymi aktywny styl życia, liderami rynku IT dostarczającymi rozwiązań dla edukacji oraz kooperacją z licznymi partnerami biznesowymi, którym bliskie są popularyzowane przez nas koncepcje i idee.