Zaczarowane Przedszkole

Przedszkole Publiczne w Obornikach
www.zaczarowane-przedszkole.com

Magiczny świat Zaczarowanego Przedszkola to kraina, gdzie zarówno dzieci, jak i rodzice mają czuć się ważni i bezpieczni. To miejsce, którego atmosfera ma sprawiać, że stanie się ono drugim domem, o który chce się dbać i do którego po prostu chce się wracać.

Placówka, która powstała w 2011 roku, jest pierwszym w Obornikach przedszkolem publicznym zarządzanym przez osobę prywatną. W Zaczarowanym kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka. Wychodzimy z założenia, że dziecko poprzez praktyczne działanie, eksperymentowanie, zabawę indywidualną i w grupie rówieśniczej, uczy się najszybciej. Dlatego tak bliska jest nam filozofia Rudolfa Steiner'a oraz John'a Dewey'a. Pierwsza z nich zakłada rozwój umiejętności dzieci poprzez stawianie na ich indywidualne potrzeby, w zgodzie z naturą. Druga promuje naukę poprzez działanie. Chcąc zadbać o jak najlepsze kształcenie naszych Pociech, rozwijamy je w zgodzie z tymi właśnie trendami w pedagogice.

W pracy z dziećmi stawiamy na różnorodność. W Zaczarowanym Przedszkolu oferujemy szeroki wachlarz działań wykraczających poza podstawę programową, w trakcie których dbamy o harmonijny rozwój najmłodszych, zarówno w wymiarze poznawczym, jak i emocjonalnym.

Stawiamy  na  wysoko   wykwalifikowaną  kadrę   dydaktyczną,   przygoto-
waną  zarówno  merytorycznie, jak i osobowościowo. Zależy  nam na tym,
by   Dzieci  były   pod  opieką   osób  kreatywnych,   które  zaczarują  każdy
dzień z  życia Przedszkolaka i sprawią,  by dziecko czuło się w  Przedszkolu
bezpiecznie.  Dlatego  pracują u nas osoby  pełne ciepła,  zaangażowane w
pracę, a przede wszystkim zarażające chęcią zdobywania wiedzy.