John Dewey School

Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa w Obornikach
www.jds.edu.pl

Myśl utworzenia John Dewey School powstała z potrzeb i pragnień rodziców podzielających ideę, że nauka w szkole nie musi być żmudna i stresująca, ale może stać się wspaniałą przygodą oraz wyzwaniem towarzyszącym dziecku do końca jego życia.

Zarówno nasz zespół, jak i rodzice obecnych klas I-IV żyją przekonaniem, że szkoła powinna stać się dla podopiecznych miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Takie warunki może stwarzać odpowiednia współpraca pomiędzy szkołą, rodzicami a dzieckiem. Dlatego w John Dewey School tradycyjny model wychowania i nauczania łączymy z elementami modelu pedagogiki skandynawskiej oraz deweyowskiej. To właśnie koncepcja Johna Deweya, patrona placówki, jest nam najbliższa. Tak, jak w tworzonych przez niego szkołach, tak i w naszej głównym hasłem jest „uczenie się przez działanie”, pobudzenie wrodzonych zainteresowań, zdolności dzieci, wzbogacanie ich doświadczeń, zachęcanie do samodzielnej pracy i eksperymentowania. Nasi uczniowie wiedzę zdobywają niejako przy okazji.

Naszym uczniom oferujemy naukę w kameralnych klasach liczących maksymalnie 16-cioro dzieci. Każdą z klas uważnie opiekuje się dwoje nauczycieli: anglojęzyczny native-speaker i polskojęzyczny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego. Zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową MEN uzupełniamy o szereg dodatkowych aktywności, m.in. zajęcia logiki, programowania i robotyki, zajęcia w ramach Cambridge YLE, wszechstronną edukację sportową, zajęcia tańca współczesnego, codzienne zajęcia rzemieślnicze, gospodarcze oraz
w ogródku, indywidualne i grupowe zajęcia w ramach terapii 
logopedycznej i pedagogicznej.

We wrześniu 2014 nasza szkoła otrzymała do dyspozycji nowy, wspaniały  budynek, w którym jeszcze lepiej i bardziej kompleksowo możemy zadbać o potrzeby i edukację naszych Podopiecznych. W perspektywie kolejnych lat w szkole mieścić będą się po dwa oddziały klas I-VI szkoły podstawowej.