Amica Kids

Prywatne Przyzakładowe Przedszkole we Wronkach
www.amicakids.pl

Prywatne Przedszkole Amica Kids to najmłodsza z placówek Grupy Pro Alegria, tworzona we współpracy z Amica Wronki S.A. Podobnie, jak pozostałe prowadzone przez nas przedszkola, Amica Kids powstało w przekonaniu, że człowieka kształtują przede wszystkim doświadczenia zdobywane od najmłodszych lat, dlatego powinny być to lata pełne troski, dbałości o wychowanie oraz skutecznej edukacji.

Placówka we Wronkach to przestrzeń, w której Dzieci mogą w pełni eksplorować otoczenie i podejmować ambitne wyzwania, jednocześnie przejmując najcenniejsze wartości, budując szacunek do siebie, świata i ludzi.

Aby im w tym pomóc oferta przedszkola obejmuje nie tylko nauczanie w ramach podstawy programowej – wzbogacanej przez nas o zajęcia z glottodydaktyki, naukę czytania metodą Glenna Domana, outdoor education i codzienne poranne rozgrzewki, czy rozwijający kreatywność program Edwarda de Bono „The Cort thinking” – ale również naukę i posługiwanie się na przemian językiem angielskim i polskim, realizację zajęć doświadczalnych: kulinarnych, eksperymentów, zajęć w ogródku przedszkolnym, a także szeroką gamę zajęć sportowych: gier zespołowych, karate i judo z elementami samoobrony, naukę pływania czy taniec.